Undervisningsforløb dækker over både øvelser i konkrete værktøjer eller faglige emner, men også over længere sammensatte forløb

Medieplan fra Hørsholm kommune

Følgende skema er et godt eksempel på hvordan man kan lave en medieplan i folkeskolen. Det er dog vigtigt at de relativt færdighedsorienterede mål bliver sat i de forskellige fags undervisningskontekst.
Der er konkrete mål for de mange aspekter der er for it og medier på de forskellige klassetrin:

Øvelser

Undervisningsforløb

Herunder ses en liste over alle de artikler der har "undervisningsforløb" som tag.