Kort

Google Apps Education er en samlet pakket af Googles tjenester og applicationer som tilbydes gratis til uddannelsesinstitutioner. De fungerer alle gennem browseren og således er webapplikationer. Pakken konkurrerer med Microsofts office 365 og Apples iCloud.
Tjenesten blandt andet følgende
  • Online kontorpakke (teksbehandling, regneark, præsentation, formularer m.m.
  • Online dokumentarkiv med mulighed for at få lokal kopi
  • YouTube (video ingår ikke i hverken Apples eller Microsofts konkurrerende tilbud).

Eksempel

Videointroduktion til Google Apps

Google Apps Education er stort set det samme som deres businespakke, bortset fra at man ikke skal betale.

YouTubekanal med gode råd til Google Apps


Brug i folkeskolen/fag

  • Kollaborativ skrivning i teksdokumenter, regneark og præsentationer
  • Læreren som monitor - en der kan se elevernes arbejdsproces
  • Spørgeskemaer
  • Google hjemmesider
  • YouTubevideoer

Lignende tjenester