Hvor er det dejligt at du vil dele din viden!

Redigér og gem

Grundlæggende redigering kan klares med 2 knapper:
 • Edit (rediger)
 • Save (gem)
Med disse to knapper kan eksisterende sider og tekst revideres.
Brug gerne "Preview" for at se om artiklen ser ud som du ville have den inden du gemmer.

Introduktion til redigering

3,5 minutters introduktion til redigering og indlejring af aktive elementer

OBS:

 • Usikker? Du kan redigere alt det du vil på vores http://testsider.wikispaces.com - her er ingen afhængig af indholdet.
 • Flere samtidige redaktører på samme artikel virker ikke godt. Sørg for at koordinere med evt. andre kollaboratører hvis det giver mening at den artikel du vil redigere er særlig "hot".

Simpel formatering

 • Overskrifter bør bruges for at strukturere siden.
 • Overskrifter bliver automatisk indført i indholdsfortegnelse hvis man sætter sådan en ind (Widget --> Wikispaces --> Table of Contents)
 • Brug bullets for at gøre artiklerne overskuelige.
 • Fed, kursiv og farver bruges i særlige tilfælde til at markere noget.

Skabelon og struktur

Efterstræb dig på at artiklerne er:
 • Overskuelige
 • Forståelige
 • Afgrænsede til artiklens titel
Der vil bliver udfærdiget en skabelon som kan inspirere og vejlede forfattere

Links

En vigtig del af den overordnede "struktur" på en wiki er links.
 • Links internt i wikien klares med link to "page or file" der henviser til en navngiven side på Skolemidler
 • Eksterne links klares med "Wev Adress". Sørg for at sætte flueben i "New window"
Du kan oprette nye wikisider ved at linke til en side i wikien der ikke eksisterer - når brugeren klikker på den, kommer de til en tom side med mulighed for at redigere.
Sørg for at links er sigende for hvor man som bruger kommer hen, undlad derfor at linkteksten er "Klik her", eller "som du finder her". Se istedet artikel fra Smashing Magazine om hvorfor dine links aldrig skal sige "Click here".

Indhold

 • Indholdet skal være relevant for lærergerningen i folkeskolen.
 • Denne wiki efterstræber sig ikke på at vise alt hvad der findes, men på at vise et eksemplarisk udsnit af de værktøjer der er relevante for folkeskolen.

Widgets - aktive elementer

Der kan hentes diverse elementer ind i Wikispaces hvor det passer sig. Fx en Dvolver-film i vejledningen til Dvolver, eller en Youtubefilm der viser hvordan et værktøj virker.
Brug dog kun relevante widgets der giver mening i forhold til artiklens emne.

Filosofien bag wiki

Læs om tankerne bag den første wiki skabt af Ward Cunningham i 1995: http://c2.com/cgi/wiki