Brug de ressourcer der allerede eksisterer, bed om medlemsskab eller start med at redigere eksisterende sider.

Fag i folkeskolen:

Nogle af siderne har intet indhold, hjælp med at skrive på siderne.
Humanistiske fag
Dansk
Engelsk
Tysk
Kristendomskundskab
Historie
Samfundsfag

Praktisk/musiske fag
Idræt
Musik
Billedkunst
Håndarbejde
Sløjd
Hjemkundskab

Naturfag
Matematik
Natur/teknik
Fysik/kemi
Geografi
Biologi

Fransk
Dansk som andetsprog
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
EDB
Filmkundskab
Medier
Modersmålsundervisning

Særlige fag på Læreruddannelsen:

Almen didaktik
KLM
Materiel design
Psykologi
Pædagogik
Specialpædagogik
Praktik

Fag - trin for trin


Et eksempel på hvilke fag der er i klasserne i folkeskolen fra
Eksempel på fag i klasserne på Læssøesgades skole.


Se UVM's liste over faghæfter klassevis.