Podcast i GarageBand

Sigende titel for jeres undervisningsforløb


Vejledning
Vejledningen, som erstatter denne tekst, skal være en kort indføring i brugen af mediet (her kan man evt. gøre brug af diverse digitale instruktionsværktøjer (Skærmoptageren Screencast-o-matic) eller allerede eksisterende instruktionsvideoer.
Derudover skal vejledningen rumme en oversigt over følgende:

Oversigt

Kategori
Beskrivelse (en kort redegørelse)
Alderstrin

Fag

Fagligt indhold

Formål (fælles mål)

Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)

UndervisningsforløbKrav til undervisningsforløbet


I det planlagte og begrundede undervisningsforløb skal der være:

Dannelses-, lærings- og fagsyn

 • En beskrivelse af det dannelses-, lærings- og fagsyn som udgør jeres fundament for jeres planlægning af forløbet.
  • Hvordan får jeres dannelses- lærings- og fagsyn betydning for valg af mål, indhold og undervisnings- og arbejdsformer

Begrundelse for brug af digitale ressourcer

 • Overvejelser over, hvordan de digitale ressourcer understøtter og fremmer de valg I har truffet omkring mål, indhold og arbejds- og undervisningsformer.
  • Hvordan åbner de digitale ressourcer for nye muligheder i undervisningen?

Elevernes forudsætninger

 • Overvejelser over elevernes forudsætninger for at arbejde med de digitale ressourcer
  • hvilke kvalifikationer og kompetencer forventer I at eleverne har i forhold til at arbejde med digitale ressourcer, og hvordan vil I tage højde for, at eleverne sandsynligvis har forskellige forudsætninger?

Evalueringsmetode

 • Overvejelser over, hvordan de digitale læremidler faciliterer evalueringen af undervisningen og elevernes læring
  • Hvilke former for evaluering vil I benytte i forbindelse med jeres undervisningsforløb