AD-ugen 46-2013 - Christoffer Toftegaard, Stine Kjæp, Trine Linnet og Rikke Ravn 11-01


Didaktiske overvejelser

Dannelses-, Lærings og Fagsyn
Vi har valgt at anskue vores læringssyn som værende Social-konstruktivistisk. Vi har inddraget Lev Vygotskys tanker om socialt sammenspil og udvikling betinget af sociale relationer. [1]
I vores undervisningsforløb er fundamentet gruppearbejde og videreformidling til andre.
I undervisningen har vi valgt et dannelsessyn, hvor eleverne skal have mest muligt plads til egne ideer. Eleverne skal overveje deres arbejde og evaluere på resultatet. Eventuelle fejl skal rettes og løsninger skal findes. Dette har vi valgt ud fra John Deweys syn på dannelse og opdragelse. Dewey ligger vægt på at barnet er et socialt væsen, som skal opdrages sådan, at det kan gå i relation med andre, samt leve i et demokratisk samfund. Endvidere mener han at dannelse og læring sker gennem "Learning by doing", og at elever udvikler sig gennem erfaring og egne oplevelser. Denne undervisning er også inspireret af folkeloven kapitel 1, stk 3. [2]
Vi har endvidere været inspireret af Birgitte Holm Sørensen, hvor eleverne opfattes som "didaktiske-designere" [3]
Vi har valgt et fagsyn hvori vi fokuserer på hvordan eleverne bedst kan videreformidle et færdigt produkt. I dette tilfælde den færdige videoinstruktion af et givent spil. Vi mener at dette er centralt for at forstå hvordan opgaver bedst løses, og hvordan svarene kan struktureres. Derudover har vi valgt to forskellige former for evaluering, både den summative, som har fokus på det endelige resultat ("Den gode vejledning") og den formative, som har fokus på processen i opgaven (instruktionsvideoen). Disse former for evaluering er central i matematisk evaluering, som vi har været præget af i vores undervisningsplanlægning. [4]

Hvordan facilliterer de digitale lærermidler evalueringen af undervisningen
Vi mener at Screencast-o-matic kan bruges som evaluering, når eleverne er færdige med et produkt. Eleverne får mulighed for at forklare og formidle hvilke tanker de har tænkt, men også hvordan de har løst den givne opgave. Dette mener vi er en nem og overskuelig måde, når man som lærer skal gennemgå alle opgaver og forklaringer

Hvordan understøtter de digitale ressourcer vores valg af Mål, indhold, arbejds- og undervisningsformer
Hvordan åbner de digitale ressourcer for nye muligheder i undervisningen?
I dette undervisningsforløb skal eleverne, to og to, ved hjælp af IT programmet ”Screencast-O-Matic” lave en vejledning til et spil, som de skal præsentere for deres klassekammerater. Denne vejledning skal indeholde tanker om hvordan man finder spillet, en beskrivelse af spillet samt hvilke matematiske redskaber og taktikker der kan anvendes.
Eleverne skal nu gennemtænke en strategi og gøre sig overvejelser over hvad der er centralt i løsningen af den stillede opgave, og gennemføre planen. [5]
Her mener vi at Screencast-O-Matic er et godt redskab, da det giver eleverne mulighed for visuelt at præsentere deres vejledning, og i processen evaluere egen praksis. Vi mener at vores valg af opgave, og IT-program understøtter ideen om "selv-programmerende" elever, og at de er "didaktiske-designere"[6]. Derudover mener vi at opgaven og IT-programmet understøtter en udviklingsproces rettet mod deltagelse, da alle elever har en videovejledning til rådighed, og ikke nødvendigvis behøver lærerens hjælp. Endvidere kunne forberedelsen indeholde videovejledninger, som alle elever er i stand til at se, ligegyldig elevens faglige baggrund.
Vi som lærer oplever nu, at eleverne er langt mere selvkørende, da det ikke kun er læreren der er styrende i undervisningen, men eleverne udvikler færdigheder, som "didaktiske designere". Eleverne tænkes ind som designere af egen undervisning, og er i stand til at forme og evaluere deres proces og produkt. Dette skyldes et paradigmeskift fra didaktik 1.0 (Lærergenereret didaktik), til didaktik 2.0 (Lærer og elevgenereret didaktik). [7]

Elevernes forudsætninger for at arbejde med de digitale ressourcer
Hvilke kvalifikationer og kompetencer forventer I at eleverne har i forhold til at arbejde med digitale ressourcer, og hvordan vil I tage højde for, at eleverne sandsynligvis har forskellige forudsætninger?
Elever i dag er vant til IT. Det er normen at de fleste besidder enten Smartphone, Tablet eller Bærbarcomputer. Dette gør at eleverne føler sig hjemme, og er velbevandret i den interaktive-verden. Elever er sociale på en anden måde end førhen, og kommunikerer via sociale medier såsom Facebook og Twitter, skriver SMS og meget kommunikation foregår over afstand. Dette gør at færdighederne, hos eleverne, er udviklede og naturlige.
I vores planlægning af undervisningsforløbet, mener vi at elever på 8.klassetrin har prøvet kræfter med og beskæftiget sig med IT i faget matematik, da Fælles mål 2009 kræver at man har arbejdet med disse område i Fælles mål 2009:
"Kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer, lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge (hjælpemiddelkompetence). Trinmål efter 3.klasse"
"Undersøge, systematisere og begrunde matematisk med mulighed for inddragelse af konkrete materialer og andre repræsentationer samt ved brug af it - Trinmål efter 6.klasse **//[8]//**"
Vi er dog bevidste om af differentiering kan være en nødvendighed i arbejdet med IT, da ikke alle elever er på samme færdighedsniveau i brugen af IT. I vores undervisningsforløb har vi skabt en videovejledning af hvordan man bruger IT-programmet.
Vi har arbejdet ud fra, at eleverne har haft mulighed for at blive introduceret til undervisningen på tre måder. Først har vi kort fortalt om forløbet ved en mundtlig introduktion, dernæst er forløbet og elevernes opgave blevet stillet i en video. I denne video har vi udførligt vist og forklaret opgaven og forløbet, og dernæst har de fået et stykke papir som sikkerhed. Der er ved introduktionen blevet lagt op til at eleverne kan gense videoen, hvis der er nogle ting de har haft svært ved at huske, ved første gennemgang, og vi har på den måde taget højde for at eleverne måske starter forløbet med forskellige tilgange til brugen af it.

- - -

Undervisningsforløb i Hiim og Hippe’s Helhedsmodel
- Undervisning onsdag d. 13/11-2013 på Amager Fælled Skole

Læringsforudsætninger
- Underviser og elever kender ikke hinanden
- Eleverne har arbejdet med it tidligere

Rammefaktorer
- Vi har skolens it-lokale til rådighed, og der er én pc per to elever
- Vi har 6-8 lektioner til rådighed

Mål
- Undervisningen skal lede frem til, at eleverne får indsigt i hvordan fagligt stof videreformidles.

Indhold
- Introduktion til Screencast-O-Matic, dette gøres vha. af vejledningsvideo
- Eleverne skal spille et matematisk spil på computeren
- Eleverne skal skabe "Den gode vejledning" af et matematisk spil. Dette gøres vha. - Screencast-O-Matic.
- Der skal arbejdes med elevernes egne ideer, strukturer og videreformidling
- Eleverne evaluerer sig selv undervejs, for at optimere produktet.
- Der kan udfærdiges en punktliste med gode råd til udfærdigelse af vejledning
- Til slut kan eleverne afprøve hinandens vejledninger og spille hinanden spil

Matematiske kompetencer
- Kommunikationskompetence
"indgå i dialog samt udtrykke sig mundtligt og skriftligt om matematikholdige anliggender på forskellige måder og med en vis faglig præcision, samt fortolke andres matematiske kommunikation"
- Hjælpemiddelkompetence
"kende forskellige hjælpemidler, herunder it, og deres muligheder og begrænsninger, samt anvende dem hensigtsmæssigt, bla til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge, til beregninger og præsentationer"

Matematik i anvendelse
"erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag"

Matematiske arbejdsmåder
"deltage i udvikling af strategier og metoder med støtte i bl.a it"
"give respons til andre i arbejdet med matematik, bl.a ved at spørge aktivt"

Læreprocessen

- Nøgleordene er kommunikation, formidling og samarbejde
"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." (Folkeskoleloven Kapitel 1, stk 3)
- Elevernes rolle er et mix af aktiv, medansvarlig, lyttende og modtagende
- Lærerens rolle vil være vejledende og tilbageholdende

Evaluering

Evaluering af elevernes produkt: Mundtlig
- Hvorfor gjorde i som i gjorde?
- Gjorde vejledningen spillet nemmere at spille?
- Hvad var godt?
- Forslag til forbedringer
- Udarbejdelse af en liste med gode råd til vejledninger - "Den gode vejledning".

Evaluering af "screencast o matic": Mundtlig
- Hvordan var programmet at komme i gang med?
- Hvad synes I om vores vejledning?
- I hvilke områder/sammenhænge hvor "screencast o matic" kan anvendes?
- Hvad har I fået ud af at arbejde med "screencast o matic"


Vejledning
Skærmbillede 2013-11-15 kl. 12.13.55.png


[1] Gunn Imsen: Elevens Verden - Sociokulturelle perspektiver på læring, kap 11
[2] John Dewey - Erfaring og opdragelse s. 81-88
[3] Foredrag af "Skole 2.0" IT i skolen - Birgitte Holm Sørensen
[4] Kristine Jess - Evaluering af matematikundervisningen
[5] Botten, Geir - Arbeidsmåter i matematikk. Meningsfyltt matematikk - s. 116 – 142
[6] Rene B. Christiansen og Karsten Gynther, ”Didaktik 2.0 – et nødvendigt paradigmeskift”
[7] Rene B. Christiansen og Karsten Gynther, ”Didaktik 2.0 – et nødvendigt paradigmeskift”
[8] Fælles mål 2009