Screencast-O-Matic og statistik forløb


Vejledning

Screencast-o-matic


Oversigt

Kategori
En forløb i statistik der gør brug af programmerne Excel, Screencast-O-Matic og Google forms.
Eleverne skal ved hjælp af google form oprette spørgeskemaer og derved indsamle data.
De skal i Excel behandle deres data, dette ved brug af hyppighed, frekvens, grafer mv.
Med Screencast-O-Matic skal eleverne lave en video hvor de forklare programmerne Google forms samt hvordan man kan bruge Excel til at ordne data og lave grafer.
Alderstrin
Udskoling
Fag
Matematik
Fagligt indhold
Statistik
Formål (fælles mål)
Styrke følgende kompetencer: Hjælpemiddel kompetencen, modellerings kompetencen samt kommunikations
kompetencen.
Teknisk platform
(PC, mac, iPad, mobil, kamera, etc.)
PC, Mac eller tablet (kræver at der er Excel installeret).

Undervisningsforløb